För en fotbollsspelare som springer enorma sträckor under en säsong, både på och utanför planen, så kan det vara bra att hitta ett par alternativa former av konditionsträning för att minska ansträngningen på muskler och leder. Visst, alla fotbollsspelare bör ägna sig åt en viss grad av löpning, men alla konditionspass behöver inte se likadana ut, tvärt om.

Att en fotbollsspelare springer många mil under en säsong är något som du förhoppningsvis har koll på. Detta gör att fotbollsspelare av naturliga anledningar måste ha en bra kondition, något som i sin tur leder till att de kommer att springa ännu mer utanför fotbollsplanen. All konditionsträning behöver dock inte se ut på just detta sätt, utan en spelare/lag kan med fördel blanda in fler former av konditionsträning på schemat. Det kan även vara väldigt motiverande rent träningsmässigt att luckra upp träningsupplägget. Att köra på i gamla hjulspår blir lätt lite slentrianmässigt och då kan nya moment både ge ny kraft och motivation. Alternativa träningsmoment är därpå många gånger bra för att (som sagt) motverka skador, bygga upp en helt annan rörlighet samt koordination.

Cykling

Att cykla är någonting som är extremt mycket skonsammare mot muskler och leder än vanlig löpning. Helst om löpningen sker på ett hårdare underlag. Cyklingen är heller inte speciellt svår att plocka upp och lägga på träningsschemat, men man bör givetvis skaffa sig en gedigen cykel, om man inte redan har en sådan. Det är väl kanske främst denna kostnad (nya cyklar till alla) som talar emot att fotbollslaget kan kräva att alla ska vara med på ett träningspass av denna typ. Men det fungerar ju såklart utmärkt som kompletterande träning på egen tid.

Simning

Att sätta upp simning på träningsschemat är då något enklare, även om detta också kommer kosta en slant för varje individ, eller fotbollsslaget. Simning är även det extremt skonsam träning för kroppen, då det är svårt att röra sig på ett skadligt sätt så länge man befinner sig i vattnet. Om träning av denna typ är någonting som ni vill integrera så går det dock att budgetera för detta och se till så att laget lyckas skrapa ihop de extrapengar som krävs, genom att exempelvis sälja lotter eller baka.